Regulament

 

 

 

                                                      Reguli de participare si acces WonderPuck 2017

                                                    15 – 17 Septembrie 2017, Piata Unirii, Cluj-Napoca

 

 

Prezentul regulament se aplica pentru Festivalul Stradal WonderPuck organizat de Teatrul de păpuși “Puck” din Cluj-Napoca, Fundația ESUA și Fundația LIONS, denumit in continuare Organizator. Acesta defineste regulile pe care fiecare participant la eveniment trebuie sa le respecte, precum si drepturile si obligatiile.

 

 1. Regulamentul
 2. Prezentul Regulament este o intelegere intre organizator si participant.
 3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand acest Regulament, fara o instiintare in prealabil a Participantului, iar orice modificare va fi afisata pe site-ul www.wonderpuck.eu, sectiunea Regulament.
 4. Prin participarea la eveniment participantul se obliga sa respecte acest Regulament.

 

 1. Participarea la eveniment
 2. Intrarea

1.1. Intrarea la festival este GRATUITA. Toti participantii la eveniment vor avea asupra lor un act de identitate.

1.2. Accesul copiilor sub 14 ani este permis doar daca acestia sunt insotiti de unul dintre parinti.

1.4. Este interzis accesul cu urmatoarele lucruri: droguri, aparate pirotehnice, sticla, obiecte contondente, cutite, material explozibil, toxic sau inflamabil, obiecte care ii pot rani pe ceilalti. In concordonata cu legile in vigoare participantii nu pot introduce in festival urmatoarele obiecte: cutite, spray paralizant, lanturi sau alte obiecte care reprezinta pericol public.

1.5. Participarea la eveniment se face pe proprie raspundere, inclusiv cu

privire la urmatoarele:

 1. a) persoanele cu boli psihice sau fizice pentru care zonele aglomerate, zgomotele puternice, efecte speciale sonore, vizuale şi audio, reprezinta risc, isi asuma intreaga raspundere pentru prejudiciile ce le-ar putea suferi prin participarea la eveniment. Spectacolul poate include şi puternice efecte de lumina, care ar putea dauna copiiilor sau persoanelor epileptice, iar pentru riscurile de vatamare sau de prejudicii materiale, nu isi asuma nicio raspundere.
 2. b) Pentru zonele de joaca, distractie si sport si alte asemenea zone cu risc de accidentare de pe teritoriul festivalului, participantii se vor asigura ca detin conditia fizica si psihica pentru participare.

 

 1. Reguli de conduita pe suprafata festivalului

2.1. Toti participantii trebuie sa respecte regulile sociale, legile şi cele enumerate in acest Regulament. Participantilor nu le este permis sa desfaşoare orice fel de activitati ar putea sa puna in pericol sau sa afecteze in orice mod siguranta sau drepturile celorlalti participanti.

2.2. Oranizatorul nu işi asuma raspunderea pentru eventualele prejudicii (materiale sau fizice) cauzate prin nerespectarea Regulamentului şi va putea solicita despagubiri persoanelor vinovate de incalcarea acestuia.

2.3. Participantii sunt obligati, ca in incinta festivalului, sa respecte şi sa nu distruga mediul inconjurator inclunzand constructiile si spatiile verzi aferente.

2.4. Pe perioada festivalului, Organizatorul, partenerii Organizatorului sau presa acreditata au dreptul de a inregistra şi fotografia evenimentul. Participantii iau la cunoştinta ca exista posibilitatea de a aparea in astfel de materiale, fara a putea emite pretentii asupra drepturilor cu privire la respectivele materiale. Organizatorul are dreptul de a folosi aceste materiale, de a le publica pe diverse canale (ex. YouTube) şi de a le utiliza in campanii publicitare fara a compensa in vreun fel participantul.

2.5. Participantii iau la cunoştinta ca in incinta festivalului este interzisa orice activitate comerciala sau de publicitate fara acordul scris al Organizatorului.

2.6. Minorilor le este interzisa servirea şi consumul de bauturi alcoolice. Consumul de droguri este ilegal şi strict interzis şi va fi pedepsit conform legilor in vigoare.

 

 1. Securitatea

3.1. Pe teritoriul festivalului Organizatorul asigura securitatea printr-un partener calificat şi acreditat sa faca acest lucru. In timpul evenimentului, participantii sunt obligati sa respecte agentii de securitate, sa colaboreze cu aceştia şi sa le respecte instructiunile in caz de urgenta.

3.2. In caz de incidente de violenta sau de punere in pericol a integritatii corporale a altor persoane, personalul care asigura securitatea va putea decide evacuarea persoanelor implicate din incinta in care se desfasoara evenimentul.

 

 1. Prim Ajutor

4.1. Pe teritoriul festivalului exista zone de prim ajutor, in cazul in care este necesar.

 

 1. Obiecte pierdute

5.1. Obiectele pierdute trebuie aduse la unul dintre voluntari. Proprietarii le pot recupera dupa ce urmeaza procedura de de identificare a persoanei a obiectului pierdut. Dupa festival, Organizatorul va pastra obiectele nerecuperate pentru o perioada de 15 zile.

 

III. Garantii si responsabilitati

 1. Organizatorul garanteaza accesul si utilizarea serviciilor din cadrul festivalului oricarui participant. Datele de desfaşurare ale festivalului pot fi modificate unilateral de Organizator in caz de forta majora sau caz fortuit.
 2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica orele programului muzical. Participantul nu are dreptul de a cere despagubiri in cazul acestor modificari.
 3. Organizatorul exclude asumarea responsabilitatea pentru stricaciuni petrecute pe teritoriul festivalului care nu au fost cauza a unei organizari defectuoase sau neglijari.
 4. Organizatorul nu este responsabil pentru actiuni ce se petrec in afara zonei festivalului.

 

 1. Sanctiuni
 2. Organizatorul are dreptul, cu efect imediat, de a interzice accesul unui participant in incinta festivalului total sau partial, sau de a invita participantul sa paraseasca incinta festivalului, in cazul incalcarii regulamentului prezent sau a unei legi in vigoare din Romania.

 

 1. Caz Major

In caz de razboi, revolta, atac terorist, demonstratii, embargo economic, accident, incendiu, dezastru natural, cutremur, inundatie, scurtcircuit major, epidemii, rezolutii oficiale sau alte cazuri ce nu pot prevazute sau nu pot fi controlate de Organizatorul sau de participant, niciuna dintre parti nu este obligata sa respecte obligatiile din prezentul Regulament.

 

 

                                      A Wonder Puck Utcai Fesztivál részvételi feltételei és szabályzata

                                                          2017 szeptember 15 – 17, Kolozsvár, Főtér

 

Az alábbi szabályzat a Wonder Puck Utcai Fesztiválra vonatkozik, melynek szervezői: a Kolozsvári Puck Bábszínház, az ESUA Alapítvány és a LIONS Alapítvány. Ezeket az alábbiakban Szervezőkként fogunk megnevezni. A következő pontok az esemény résztvevőire érvényes szabályokat, kötelezettségeket és jogokat jegyzik.

 

 1. A szabályzat

 

 1. A jelen szabályzat a Szervező és Résztvevő közötti egyességet jelenti.
 2. A Szervező fenntartja a jelen szabályzat módosítását bármikor, a Résztvevő előzetes értesítése nélkül. Minden módosítás a wonderpuck.eu weboldalon lesz feltüntetve.
 3. A részvétel kötelezettséget jelent a Szabályzat betartására.

 

 1. Részvételi feltételek
 2. Belépő
  • A fesztiválra való belépés INGYENES. Minden résztvevő köteles a személyigazolvány birtoklására.

1.2. 14 éven aluli gyermekek belépése csak felnőtt felügyelet alatt lehetséges.

 • Tilos belépni a következőkkel: kábítószerek, pirotechnikai eszközök, illetve sérülést okozó tárgyak. Az érvényben lévő törvények értelmében tilos a következő tárgyak használata: kések, gáz-sprayek, láncok, illetve egyéb olyan tárgyak, melyek a résztvevőknek sérülést okozhatnak, vagy közveszélyesek.

 

 • Az eseményen való részvétel saját felelősséget jelent a következő esetekben is:

 

 1. Saját felelősségre történik azon személyek részvétele a fesztiválon, akik olyan jellegű pszichikai és fizikai betegségben szenvednek, melyre a tömeg, a hangos zajok, vagy fényeffektusok kockázatosak lehetnek. Az előadások hang-, és fényeffektusokat tartalmaznak, melyek károsodást okozhatnak az epilepsziában szenvedőknek.
 2. A fesztivál területén belül elhelyezkedő játszótereken és sport-tereken, és ehhez az hasonló balesetveszélyes zónákban való részvétel előtt a résztvevőknek meg kell bizonyosodniuk arról, hogy az ezekhez megfelelő fizikai kondícióval rendelkeznek.

 

 1. Magatartásra vonatkozó szabályok a fesztivál területén:
  • Minden résztvevőnek kötelessége betartani a társadalmi szabályokat, a törvényeket és a jelen szabályzatban felsoroltakat. Tilos olyan tevékenységek lebonyolítása, melyek veszélyeztethetik bármilyen formában a többi résztvevő fizikai épségét, vagy korlátozzák jogait.
  • A Szervező nem köteles felelősséget vállalni az esetleges károkért, melyek a szabályzat kihágása miatt keletkeznek, emellett kártérítést igényelhet azoktól a személyektől, akik ezeket okozzák.
  • A Résztvevők kötelesek betartani a fesztivál területén elhelyezkedő zöldövezetre, illetve az épületekre vonatkozó törvényeket.
  • A fesztivál időtartama alatt a Szervezőnek, a Szervező partnereinek, valamint a sajtónak jogában áll fényképezni és filmezni. A Résztvevőknek tudatában kell lenniük azzal, hogy bármilyen fotó-, és filmanyagban megjelenhetnek anélkül, hogy előzetesen kifejezzék erre vonatkozó elvárásaikat. A Szervezőnek jogában áll ezeknek az anyagoknak használata különböző médiumokon (pl. Youtube), valamint felhasználhatja őket promoválási célokra.
  • A fesztivál területén tilos a résztvevőknek bármilyen kereskedelmi, vagy reklám jellegű tevékenység lebonyolítása a Szervező beleegyezése nélkül.
  • Alkohol vásárlása és fogyasztása kiskorúaknak tilos. Kábítószerek fogyasztása illegális, az érvényben lévő törvények szerint büntetendő.

 

 1. Biztonság
  • A fesztivál területén belül a Szervező biztosítja a közbiztonságot egy képesített és akkreditált partner által. Az esemény időtartama alatt a Résztvevő köteles tiszteletben tartani a biztonsági őröket, akikkel együtt kell működnie, illetve akik utasításaikra hallgatnia kell sürgősségi esetekben.
  • Erőszakos incidensek esetében a biztonsági személyzet dönthet az érintett személyek fesztivál területéről való evakuálása felől.

 

 1. Elsősegély

4.1. A fesztivál területén elsősegélynyújtó pontok találhatóak.

 1. Elveszett tárgyak

5.1. A megtalált tárgyakat egy önkéntesnek kell leadni. A tulajdonosok visszaigényelhetik ezeket az azonosítási procedúra elvégzése után. A fesztivál lezajlása után a Szervező 15 napig kötelezett tárolni a megtalált tárgyakat.

 III. Garanciák és felelősségek

 1. A szervező biztosítja minden résztvevő számára a fesztivál szolgáltatásait. Vészhelyzet esetén a Szervező egyoldalúan fenntartja a jogot a program módosítására.
 2. A Szervező jogában tartja a zenés program módosítását. A Résztvevő nem kérhet kártérítést ebben az esetben.
 3. A Szervező nem vállal felelősséget a fesztivál területén történő károk esetében, amennyiben ezek nem a szervezés hibája, vagy a Szervezők gondatlansága miatt alakulnak ki.
 4. A Szervező nem vállal felelősséget a fesztivál területén kívül történő esetekért.

 

 1. Bírságok

A Szervezőnek jogában áll megtiltani olyan résztvevő jelenlétét a fesztivál területén, aki megszegi a szabályzat valamelyik pontját, illetve a jelenleg Romániában érvényben lévő bármelyik törvényt.

 

 1. Sürgősségi esetek

Háború, felkelés, terrortámadás, tüntetés, gazdasági embargó, baleset, tűzeset, természeti katasztrófa, földrengés, árvíz, nagyszabású rövidzárlat, járvány esetében, vagy egyéb olyan helyzetben, melyet sem a Szervező sem a Résztvevő nem tud befolyásolni, a felek nem kötelesek a fenti szabályzat betartására.