Tombola Magica

                                                              REGULAMENT OFICIAL „TOMBOLA MAGICĂ”

 

 1. Organizatorul

 

1.1. Organizatorii “Tombolei Magice” sunt:

 

 1. a) Teatrul de Păpuși PUCK, cu sediul cu sediul în Cluj-Napoca, str. I.C. Brătianu nr. 23, jud. Cluj, cod fiscal 4547184, înregistrat în Registrul Artelor Spectacolului sub nr. 22/2009, Cod Iban RO39TREZ21621G331900XXXX, deschis la Trezoreria Cluj-Napoca, reprezentat prin manager Muresan Petran Emanuiel Simion (denumit în continuare Organizatori) impreuna cu Fundatia ESUA si Fundatia LIONS, denumiti in continuare Organizatori.

 

1.2. Tombola Magica este organizata pe baza prezentului Regulament Oficial (denumit in continuare “Regulamentul Oficial”), intocmit in conformitate cu dispozitiile privind loteriile publicitare si este obligatoriu pentru toti participantii.

 

1.3. Participarea la Tombola Magica implica acceptarea de catre participanti a prevederilor prezentului Regulament Oficial precum si obligativitatea respectarii acestora. Prin participarea la prezenta Tombola Magica, participantii vor fi considerati a-si fi insusit integral prevederile prezentului Regulament Oficial.

1.4 Regulamentul Oficial precum si detaliile Tombolei Magice sunt disponibile in mod gratuit la adresa site-ului oficial al Organizatorului www.wonderpuck.eu/tombolamagica pe toata durata Tombolei.

 

 1. Durata și aria de desfășurare a Tombolei Magice

 

Tombola Magica se va desfasura exclusiv in localitatea Cluj-Napoca in perioada: 11 – 16 septembrie 2017. Extragerea castigatorilor va avea loc in data de 16 septembrie 2017, ora 19.45 in Piata Unirii din Cluj Napoca in cadrul  Festivalului WonderPuck.

 

 

 

 1. Drepturi de participare

 

3.1. La această Tombola poate participa, în conditiile prezentului Regulament, orice persoană fizica, romana sau straina, cu o varsta de pana la 14 ani impliniti.

2.2  Nu pot participa la Tombola angajatii Organizatorilor, indiferent daca se afla in timpul serviciului sau nu, sotul/sotia sau rudele de gradul I ale acestora.

 

3.2. Pentru a fi eligibil in urma participarii la Tombolă si a putea castiga premiile oferite de organizator in urma tragerii la sorti, participantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii exprese, in mod cumulativ:

 

 • sa fie persoane fizice cu domiciliul sau resedintta in Romania, cu varste de pana la 14 ani impliniti;
 • sa fie posesori ai unui Talon „WonderPuck – Tombola Magica” completat corect cu datele personale si depus in urna oficiala a tombolei care se afla in Piata Unirii din Cluj-Napoca.
 • sa depuna talonul in urna oficiala pana sambata, 16.09.207 ora 19.30.
 • sa fie prezenti in Piața Unirii din Cluj-Napoca in momentul extragerii, care se va desfăsura sambata, 16.09.2017, de la ora 19:45
 • sa fie costumati conform unei teme la alegere, atat in momentul depunerii talonului in urna, cat si in momentul extragerii castigatorilor.

 

3.3  Participarea la concurs constituie acordul participantului ca numele, fotografiile şi materialele produse conform cerintelor sa poata fi facute publice si utilizate gratuit in materiale audio, foto si video de catre  Organizatori în cazul castigarii unuia dintre premii.

 

 1. Mecanism de desfasurare

4.1 Pentru a participa la Tombola, participantii trebuie sa completeze corect si lizibil cu date reale toate rubricile talonului de concurs pe care il gasesc pe coperta spate a pliantului WonderPuck, pliant distribuit gratuit de catre organizatori incepand cu data de 11 septembrie 2017.

4.2 Este interzisa completarea mai multor taloane de concurs de catre acelasi participant, in caz contrar acestea vor fi invalidate.

4.3 Depunerea taloanelor de participare in urna special amenajata se poate face in perioada: 15 septembrie 2017, incepand cu ora 15.00 – 16 septembrie 2017, pana la ora 19:30. Depunerea se va face in Piata Unirii din Cluj Napoca in cadrul  Festivalului WonderPuck.

 

4.4 Extragerea taloanelor de concurs castigatoare se va face la data de 16 septembrie 2017, orele 19:45 in Piata Unirii din Cluj Napoca in cadrul  Festivalului  WonderPuck.

Din urna de concurs se vor extrage  taloanele  de concurs  castigatoare in  urmatoarea  ordine:

 

 • Zece (10) taloane de concurs pentru premiul IV
 • Cinci (5) taloane de concurs pentru premiul III
 • Un talon de concurs pentru premiul II
 • Un talon pentru premiul I

.

4.5  In cazul in care la oricare dintre  extragerile mentionate la Articolul 4.4 din prezentul Regulament Oficial, premiul/ premiile nu pot fi acordate din motive ce tin de eligibilitatea participantilor expunsa in Regulamentul Oficial, extragerea talonului/taloanelor castigatoare  se va repeta pana in momentul in care premiul/premiile poate/pot   fi acordat/acordate.

4.6  Numarul de taloane de rezerva care pot fi extrase din urna va fi stabilit de catre Organizatori astfel incat toate  premiile sa poata fi acordate conform prevederilor prezentului Regulament Oficial.

4.7  Validarea taloanelor de concurs de rezerva  precum si acordarea si ridicarea premiilor pe baza acestora se va face  tot in data de 16.09.2017 la fata locului, in Piata Unirii din Cluj Napoca  in cadrul Festivalului WonderPuck.

 

 1. Premiile

 

5.1 Premiile care pot fi castigate la tombola prin tragere la sorti, in cadrul Festivalului WonderPuck – Tombola Magica sunt urmatoarele:

 • Premiul I- Un singur premiu: Un sejur de 7 zile/6 nopți pe litoralul Mării Negre.
 • Premiul II- Un singur premiu: Un ghiozdan complet echipat, oferit de oferit de LECOM, și un set LEGO, oferit de Asociația ESUA.
 • Premiul III- Cinci (5) premii: Ghiozdan complet echipat, oferit de AUTO VENEȚIA.
 • Premiul IV- Zece( zece) premii: Abonament la Teatrul de Păpuși PUCK, pe toată durata stagiunii 2017-2018.

5.2 Niciunul dintre premii nu poate fi schimbat cu un alt premiu si nici nu este posibila acordarea contravalorii in bani a niciunui premiu oferit. Nu este posibila nici acordarea

altor beneficii în locul oricarui premiu.

 

 1. Taxe

Organizatorii se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu dispozitiile Legii 571/2003.

Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile sunt in sarcina exclusiva a castigatorului.

 

 1. Responsabilitate

7.1 Prin participarea la concurs, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizatori prin prezentul Regulament Oficial.

7.2  In privinta garantiei ori a conformitatii premiilor cu orice standarde de calitate sau de conformitate, Organizatorii nu isi asuma nici un fel de raspundere ori obligatii, orice cereri sau reclamatii in legatura cu acestea urmand a fi adresate exclusiv producatorului ori distribuitorului respectivelor produse.

 

 1. Protectia datelor personale

8.1 In conformitate cu legislatia in vigoare, Organizatorii sunt  obligati  sa faca  publice numele castigatorilor si premiile acordate in cadrul acestui concurs.

8.2 Lista castigatorilor va fi afisata pe site-ul www.wonderpuck.eu  dupa acordarea premiilor.

8.3 Organizatorii se obliga de asemenea sa respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001, privind protectia datelor personale stocate pe durata concursului. Ca atare, Organizatorii se angajeaza  sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/ castigatorilor  la prezentul concurs si sa le  utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei  in vigoare.

 

 1. Forta Majora

9.1 Conform legislatiei in vigoare, forta majora inseamna orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil iar cazul fortuit reprezinta acel eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de cel care este tinut sa isi indeplineasca anumite obligatii in baza acestui Regulament Oficial.

9.2 Daca o situatie de forta majora sau caz fortuit implica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea / punerea in aplicare a Tombolei de catre Organizatori, Organizatorii vor  fi exonerati de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor lor pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi implicata sau intarziata, conform art. 1351 din Codul Civil. Organizatorii, daca invoca forta majora sau cazul fortuit, sunt obligati sa comunice participantilor la Tombola existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora sau caz fortuit.

9.3 Prezentul concurs poate inceta anticipat numai in caz forta majora  sau in cazul producerii unor evenimente din motive independente de vointa organizatorilor  ce fac imposibile continuarea concursului.

 

 1. Litigii

10.1. Eventualele litigii aparute intre Organizatori si participantii la prezenta Tombola se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.

10.2. Orice reclamatie legata de desfasurarea Tombolei se va face in scris, in termen de 5 zile de la data la care s-a cunoscut sau trebuia sa se cunoasca evenimentul cauzator de prejudicii.